Vítejte v Hlavní skupině 1

Milá kolegyně, milý kolego!

Zastupujeme 28.500 zaměstnanců Správy města Vídně, kteří jsou jejím pilířem. Naše heslo zní "Zasazujeme se. Prosazujeme. Realizujeme." Hájíme Vaše zájmy, prosazujeme je a kontrolujeme jejich realizaci zaměstnavatelem. Naše síla spočívá v přítomnosti na pracovišti, kde se o Vás stará 700 zástupců. Jsme kolegové, kteří umějí naslouchat a být diskrétní. Důvěrnost je pro nás samozřejmostí.

Za obzvlášť důležité považujeme dobré pracovní podmínky.

Vyznáme se v mzdových tarifech města a můžeme Vám poradit při všech nejasnostech. Navíc s námi ušetříte díky celé řadě slev na nákupy i dovolené.

Chvíle s přáteli, sociální kontakty a sport Vás posílí. Vše najdete na našem sportovišti ve vídeňském Prateru.

Vyhledejte naše zástupce na pracovišti a informujte se u nich. Sdělte nám také, kde Vás tlačí bota.

Jako budoucí člen obdržíte soubor informací o nabídce Hlavní skupiny 1, odborové organizaci a proč je pro Vás výhodné se k nám přidat.

Další informace a aktuální témata najdete na www.hg1.wien.

Hlavní skupina 1 se těší, že se k nám přidáte!

S odborářským pozdravem

Manfred Obermüller

předseda Hlavní skupiny 1

Milá kolegyně, milý kolego!

Zajištění rovných šancí pro všechny je mým ústředním tématem. Diskriminace či znevýhodňování kvůli věku, pohlaví, původu, náboženskému vyznání či sexuální orientaci jsou nepřípustné. Ohledně postavení mužů a žen nás čeká ještě spousta práce: Ženy jsou za stejnou práci i nadále odměňovány výrazně méně než muži, přičemž musí zpravidla navíc zvládat péči o děti a staré lidi na úkor vlastní kariéry. To se musí změnit!

S plným nasazením se o to zasazuji, stejně jako bojuji za různorodost, toleranci a solidaritu ve společnosti - též proti štvaní, nenávisti a pravicovému populismu.

Velký význam přikládám rozvoji kompetencí v zacházení s různorodostí uvnitř odborového hnutí. V Hlavní skupině 1 chceme být zástupci všech zaměstnanců města v celém jejich spektru. Důležitým prvním krokem bylo výraznější zapojení odborářské mládeže do Hlavní skupiny 1. Jsem nyní pro mladé partnerem, který je podpoří ve všech jejich záležitostech.

Děkuji Vám za každý podnět pro mou práci!

Můžete se na mě kdykoli obrátit i s důvěrnými záležitostmi.

S odborářským pozdravem

Regina Müller

referentka pro rodinu, ženy a mládež

t: 01 / 4000 83902

m: regina.mueller(at)wien.gv.at