Serdecznie witamy w Grupie głównej nr 1

Droga Koleżanko, drogi Kolego!

Wspólnie z 28 500 pracownikami reprezentujemy trzon administracji Miasta Wiednia. Nasze motto brzmi: "Zaangażowanie. Egzekwowanie. Wdrażanie." Angażujemy się dla Ciebie, zgłaszamy postulaty i pilnujemy ich realizacji przez pracodawcę. Naszą siłą jest bezpośrednia reprezentacja w miejscu pracy przez naszych 700 reprezentantów lokalnych. Słuchamy innych i zachowujemy dyskrecję. Poufność to dla nas sprawa oczywista.

Szczególnie zależy nam na dobrych warunkach pracy.

Znamy się na systemie wynagrodzeń Miasta i potrafimy udzielić porady we wszystkich kwestiach z nimi związanych. Pomagamy również zaoszczędzić pieniądze, oferując zniżki przy zakupie towarów lub wyjazdów urlopowych.

Miłe towarzystwo, kontakty społeczne i sport pomagają zachować dobrą formę, a dobrą okazję ku temu stwarza nasz obiekt sportowy na wiedeńskim Praterze.

Skorzystaj z możliwości wymiany doświadczeń z naszymi reprezentantkami i reprezentantami oraz zdobycia w ten sposób informacji, jak i poinformowania nas o swoich problemach.

Jako przyszły członek związku zawodowego otrzymasz teczkę powitalną z prezentacją i zachętą do działań Grupy głównej nr 1 oraz Twojego związku zawodowego.

Więcej informacji i aktualnych tematów znajdziesz na stronie www.hg1.wien.

Grupa główna nr 1 z radością Cię oczekuje!

Ze związkowym pozdrowieniem

Manfred Obermüller

Przewodniczący Grupy głównej nr 1

Droga Koleżanko, drogi Kolego!

Centralną sprawą jest dla mnie temat równego traktowania osób. Nie może być tak, że ludzie są dyskryminowani i/lub pokrzywdzeni ze względu na wiek, płeć, pochodzenie, religię lub orientację seksualną! Jest jeszcze wiele do zrobienia, zwłaszcza w kwestii równouprawnienia mężczyzn i kobiet: wciąż jeszcze kobiety za równą pracę zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni. Wciąż jeszcze to kobiety muszą w większym stopniu zajmować się dziećmi i osobami starszymi, zaniedbując swoją karierę. To się koniecznie musi zmienić!

Angażuję się na rzecz tych zmian z całych sił. Intensywnie walczę również o akceptację dla różnorodności, o tolerancję i solidarność społeczną - a przeciwko nagonce, nienawiści do ludzi i prawicowemu populizmowi.

Bardzo ważny jest dla mnie rozwój kompetencji w zakresie różnic międzyludzkich w ruchu związkowym. Grupa główna nr 1 pragnie bowiem być partnerem dla wszystkich zatrudnionych przez Miasto, w całej ich różnorodności. Pierwszym ważnym krokiem było intensywniejsze włączenie młodzieży związkowej w działania Grupy głównej nr 1. Jestem osobą kontaktową dla młodych ludzi - pozostaję do ich dyspozycji i wspieram ich radą i działaniem.

Będę bardzo wdzięczna za wszelkie sugestie dotyczące kwestii, którymi się zajmuję! Jestem otwarta na poufne rozmowy.

Ze związkowym pozdrowieniem

Regina Müller

Referentka ds. Rodziny, Kobiet i Młodzieży

t: 01 / 4000 83902

m: regina.mueller(at)wien.gv.at