Srdačno dobrodošli u Glavnoj grupi 1

Draga koleginice, dragi kolega!

Mi, sa 28.500 saradnica i saradnika, zastupamo kičmu administracije grada Beča. Naša parola glasi "Zalagati se. Izboriti se. Realizovati." Mi se zalažemo za Vas, borimo se za Vaše zahteve i pazimo na realizaciju od strane poslodavca. Naša snaga je direktno zastupanje na radnom mestu preko naših 700 zastupnica i zastupnika na licu mesta. Mi smo ljudi koji Vas saslušaju i pri tome postupaju diskretno. Poverljivost smatramo samo po sebi razumljivom.

Posebnu važnost za nas imaju dobri uslovi rada.

Mi dobro poznajemo sistem plata grada i možemo Vas savetovati o svim pitanjima. Možemo pomoći i kod štednje, tako što nudimo popuste kod kupovine i kod mogućnosti provođenja godišnjeg odmora.

Društvenost, socijalni kontakti i sport Vas drže u formi, tu naši sportski tereni u Bečkom Prateru pružaju sve mogućnosti.

Iskoristite priliku da razmenite mišljenja s našim zastupnicama i zastupnicima u službama i da se tako informišete, ali i da nam kažete gde imate probleme.

Kao budući član potom dobijate mapu za dobrodošlicu u kojoj Vam predstavljamo usluge Glavne grupe 1 i Vaš sindikat, te Vas bolje upoznajemo s istim.

Dalji pristup informacijama i aktuelnim temama naćićete na www.hg1.wien.

Glavna grupa 1 se raduje da ste s nama!

Uz sindikalne pozdrave

Manfred Obermüller

Glavna grupa 1 Predsednik

Draga koleginice, dragi kolega!

Tema ravnopravnost za mene predstavlja sasvim centralnu temu. Ne sme biti da ljudi budu diskriminisani ili lošije tretirani na osnovu svoje starosne dobi, pola, svog porekla, religije ili seksualne orijentacije! Upravo kod ravnopravnosti između muškaraca i žena ima još puno toga da se uradi: Još uvek žene zarađuju bitno manje od muškaraca za jednaki posao. Još uvek su žene pretežno zadužene za brigu o deci i starcima i moraju zapostaviti svoju sopstvenu karijeru. To se obavezno mora promeniti!

Ja se zalažem za to - punom snagom. Međutim, intenzivno se borim i za prihvatanje raznolikosti, za toleranciju i solidarnost u društvu - i protiv hajke, mržnje među ljudima i desničarskog populizma.

Razvoj kompetencija u pogledu na diverzitet u sindikalnom pokretu mi je vrlo važan. Jer mi u Glavnoj grupi 1 hoćemo da budemo tu za sve službenike grada, u svoj njihovoj raznolikosti. Prvi značajan korak je bilo intenzivnije uključivanje sindikatske omladine u Glavnu grupu 1. Kao njihova kontaktna osoba sam tu za njih i pomažem i pratim ih savetom i delom.

Veoma sam zahvalna za sve predloge vezane za moja tematska područja!

Za poverljive razgovore u svako vreme stojim Vam na raspolaganju.

Sa sindikalnim pozdravima

Regina Müller

Referent za porodicu, žene i omladinu

t: 01 / 4000 83902

m: regina.mueller(at)wien.gv.at